Wat mag je maximaal blazen?

Wat mag je maximaal blazen?

De maximale hoeveelheid alcohol die je mag hebben in je bloed wanneer je achter het stuur zit varieert per land. In veel landen ligt de limiet rond de 0,05% of 0,08% alcohol in bloed (BAC).

In België, de limiet is 0,05% BAC voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,02% BAC voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

In Frankrijk, de limiet is 0,5 gram per liter bloed (0,5 g/l) voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,2 gram per liter bloed (0,2 g/l) voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

In Nederland, de limiet is 0,5 gram per liter bloed (0,5 g/l) voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,2 gram per liter bloed (0,2 g/l) voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

In Duitsland, de limiet is 0,5 gram per liter bloed (0,5 g/l) voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,3 gram per liter bloed (0,3 g/l) voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

In Italië, de limiet is 0,5 gram per liter bloed (0,5 g/l) voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,2 gram per liter bloed (0,2 g/l) voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

Het is belangrijk om te weten dat in sommige landen, zoals België, Duitsland, Nederland en Frankrijk, er strengere regels zijn voor beginnende bestuurders, zoals jonge bestuurders en bestuurders die pas recent hun rijbewijs hebben behaald. Voor deze groep bestuurders geldt vaak een nul-tolerantiebeleid, dit betekent dat zij geen alcohol mogen hebben gedronken voor het rijden.

Pas ook op als je een professioneel beroep uitoefent als taxi, buschauffeur, etc. zijn de regels nog strenger (= 0,2 gram per liter bloed (0,2 g/l) of nultolerantie).

Reading next

Hoe duur is een boete voor dronken rijden?
Nultolerantie

Leave a comment

All comments are moderated before being published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fast delivery

We ship quickly and sustainably. Our products are packed securely so that they arrive in perfect condition.

Excellent customer service

Our customer service is ready to help quickly, professionally and friendly,
this 24/7 x 365

Secure payment & privacy

Secure payment (SSL encryption) and protection of personal data are our top priority.