Alcoholtest Frankrijk verplicht?

Alcoholtest Frankrijk verplicht?

In Frankrijk is het verplicht om een alcoholtest te doen als je wordt aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. De politie kan een alcoholtest uitvoeren tijdens een verkeerscontrole of na een ongeval. Als de test aantoont dat je te veel alcohol hebt gedronken, kun je worden gearresteerd en vervolgd voor rijden onder invloed.

De legale limiet voor alcoholgehalte in het bloed in Frankrijk is 0,5 gram per liter (0,5 g/l) voor bestuurders van motorvoertuigen en 0,2 gram per liter (0,2 g/l) voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen. Dit is lager dan de limiet in sommige andere landen.

In Frankrijk zijn er ook strengere regels voor beginnende bestuurders, zoals jonge bestuurders en bestuurders die pas recent hun rijbewijs hebben behaald. Voor deze groep bestuurders geldt een nul-tolerantiebeleid, dit betekent dat zij geen alcohol mogen hebben gedronken voor het rijden.

Het is ook belangrijk om te weten dat de Franse wetgeving ook bepaalt dat de politie de verplichting heeft om een alcoholtest te doen bij verdenking van rijden onder invloed, het weigeren van een test kan leiden tot ernstige gevolgen zoals boetes, gevangenisstraf, of zelfs het verliezen van de rijbevoegdheid.

De wegwerptesters (twee stuks) zijn in principe nog verplicht maar hier zal men geen boete voor geven indien u deze niet kan voorleggen.

Reading next

Wegwerpalcoholtesters?

Leave a comment

All comments are moderated before being published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fast delivery

We ship quickly and sustainably. Our products are packed securely so that they arrive in perfect condition.

Excellent customer service

Our customer service is ready to help quickly, professionally and friendly,
this 24/7 x 365

Secure payment & privacy

Secure payment (SSL encryption) and protection of personal data are our top priority.