Strengere alcohollimiet

De strengere alcohollimiet voor professionele chauffeurs geldt vanaf 1 januari 2015. De maximaal toegestane alcoholconcentratie voor vrachtwagen- en buschauffeurs (rijbewijscategorieën C en D) bedraagt dan 0,2 promille. Die grens is ook van toepassing op wie beroepsmatig personen vervoert waarvoor dezelfde medische criteria gelden als voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Denk aan taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer. Voor hen geldt het lagere promille echter niet bij privéverplaatsingen. Ook rijinstructeurs die rijles geven of op het punt staan om rijles te geven, moeten zich aan strengere alcoholregels houden. Zij kunnen een rijverbod krijgen van 2 uur (te rekenen vanaf de vaststelling) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van te minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of wanneer de ademananlyse niet kan uitgevoerd worden en de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft.

Nieuw vanaf 2015 is ook dat bestuurders bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten van minstens 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht steeds een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen.

Op 1 januari 2015 treedt niet alleen de strengere alcohollimiet in werking, vanaf dan gelden ook de bepalingen uit de wet van 9 maart 2014 over de bestraffing van recidivisten. Tot slot wordt het vanaf 2015 mogelijk om de opschorting of (probatie)opschorting voor een overtreding van de wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluiten te herroepen wanneer de betrokkene gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf heeft gepleegd. Hetzelfde geldt voor het uitstel en het probatieuitstel.

Bron: De juristenkrant - 5 november 2014

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.